TNP+ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant

20 Jul 2017

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (TNP+)

ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Senior Accountant  เพื่อรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

คุณสมบัติ

1.      จบปริญญาตรีทางบัญชี

2.      สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

3.      มีความรู้ด้านภาษี (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีนิติบุคคล)

4.      สามารถกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ฯลฯ และปิดบัญชี

5.       มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.      มีความคล่องตัวสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ขอบเขตงาน

1.      ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารงบประมาณโครงการ

2.      จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้เป็นตามข้อกำหนดองค์กร

3.      จัดทำรายงานการเงินส่งให้แหล่งทุน และผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการ, ผู้สอบบัญชี)

4.      จัดทำรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร

5.      จัดทำรายงานนำส่งประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคม

6.      ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ส่งใบสมัคร และประวัติการทำงาน  มาที่

มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

494 ลาดพร้าว 101 (ซอย 14) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

Email; tnpth@thaiplus.net  หรือ Fax: 02-377-9719 www.thaiplus.net  สอบถาม โทร. 02-377-5065

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560

เนื้อหาล่าสุด

30 May 2018
จากเนื้อหาข่าวปลอม “พาลูกไปเล่นสวนน้ำ เผลอกินฉี่คนเป็นโรคเอดส์ 2 วัน ดับ 2 พี่น้อง”  สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่หลงเชื่อ...
17 May 2018
          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ...
18 Aug 2017
กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที่จะไม่ถูกเช่นเดิม ชี้คำแนะนำ สตง.ให้ โอนเงินไปยังรพ.ราชวิถี...
16 Aug 2017
เครือข่ายผู้ป่วย แถลงข่าว จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจัดซื้อยารวมระดับประเทศ หลังถูก “รองนายกฯ วิษณุ” เบี้ยวนัดพบ ระบุสัปดาห์หน้าหากยังจัดซื้อยาปี 61...